پرداخت های متداول کاربران: پرداخت دوره های حرفه ای بین المللی

متداول ترین پرداخت های کاربران آسان کارت برای دوره های حرفه ای بین المللی موارد زیر هستند:
آزمون CFA
آزمون مدیریت پروژه ‏PMP
ثبت نام ‏PMI، تمدید مدرک حرفه ای
آزمون ‏USMLE