مراکز فروش کارت تراول ایزی

:در مراکز زیر می توانید بصورت حضوری کارت تراول ایزی را دریافت کنید

 

شعب صرافی الفردان در امارات

 

هایپر استار تهران

 

بانک رفاه، شعب ارزی