شارژ کارت آذری‏

جهت شارژ کارت آذری خود می توانید از باکس محاسبه قیمت زیر استفاده نمایید.
زمان انجام شارژ کارت از 9 صبح تا 9 شب کلیه روزهای سال، حداکثر طی 1 ساعت می باشد.

لطفاً در قسمت بابت بنویسید :
شارژ XXX دلار کارت آذری به شماره XXXXXXXXXXXXXXXX به نام XXXX YYYYY