آسان کارت همواره در نظر داشته است که همواره محافظ و مراقب موجودی کارت های مشتریان خود باشد و تمام مراتب را با همکاری مشتریان رعایت نموده تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
بدین منظور پس از امکان فریز - آنفریز که کنترل پرداخت را بطور کامل در دست صاحب کارت قرار میداد و امکان لود ووچر شارژ بصورت دستی که باعث می شد موجودی کارت زیاد نباشد و در هنگام مسروقه شدن کارت یا گم شدن آن نگرانی بابت موجودی زیاد آن وجود نداشته باشد ، بانک صادر کننده ی کارت ها در اوایل ماه اکتبر بدلیل برخی تغییرات فنی امکان ارائه خدمات نخواهد داشت و امکان دارد این تغییرات حدود یک ماه بطول بیانجامد.
پس خدمت مشتریان عزیزمان اعلام میداریم که موجودی کارت های خود را استفاده نمایند و مبلغ سنگین روی کارت و پنل بانکی نگهداری ننمایند تا این تغییرات فنی انجام شده و در حین تغییرات نیز مشکلی برای موجودی کارت های مشتریان پیش نیاید. 

توصیه ما به شما این است که با انجا رعایت تذکرات داده شده و استفاده از بالانس کارت خود و همچنین شارژ کردن خود فقط در مواقعی که ضرورت به انجام این کار دارید، از بروز مشکلات احتمالی برای کارت و موجودی آن جلوگیری کرده و آسان کارت را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

پیشاپیش از همکاری شما متشکریم