به اطلاع مشتریان محترم می رساند، با توجه به محدودیت های اعمال شده از طرف مسترکارت برای موسسه ECO4PAY و بانک عامل( صادرکننده کارت) کلیه کارتهای صادره غیر فعال شده است. آسان کارت در حال پیگیری مستمر به منظور فعالسازی و یا عودت موجودی کارتها از طریق بانک عامل است.
بدیهی است به محض دریافت هرگونه اطلاعات و یا اتخاذ تصمیم توسط بانک عامل، مراتب به اطلاع دارندگان کارت ها خواهد رسید.ضمناً توصیه می گردد از آنجایی که پنل کاربری دارندگان کارت(eMoney) از تاریخ 98/9/24 (پانزدهم دسامبر 2019) غیر فعال خواهد شد، لطفا به منظور پیگیری های بعدی، نسبت به تهیه تصویر(اسکرین شات) از آخرین وضعیت موجودی خود اقدام فرمایید.