پرداخت آنلاین آزمون های بین المللی، تافل، GRE ، PTE ، PMI و ...

هم اکنون اکثر آزمون های بین المللی با استفاده از اینترنت انجام می گیرند. برخی از این آزمون ها کلیه مراحل از مرحله ثبت نام، شرکت در آزمون و دریافت نتیجه آزمون به صورت آنلاین انجام می گیرد و در بعضی موارد، بخشهایی از مراحل فرآیند آزمون به صورت آنلاین انجام می گیرد. تعداد و موضوع آزمون های بین المللی نیز متنوع است در هر رشته علمی می توان آزمونهایی را مشاهده کرد که به صورت آنلاین انجام می گیرند ولی در ایران آزمون های زبان های خارجی و مخصوصا زبان انگلیسی، متقاضیان بیشتری دارد. 

مهمترین مقالات و پر تکرار ترین پرداخت هایی که کاربران در زمینه موضوعات آزمون های بین المللی انجام می دهند: